GIẢI PHÁP CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG HÀ NỘI:

“Không để dân ra đường, sẽ hết ùn tắc!”