Khi Bùi Tiến Dũng bước trên sàn catwalk...

Thủ thành Bùi Tiến Dũng trên sàn Catwalk.  Ảnh: Nguyễn Thành.
Thủ thành Bùi Tiến Dũng trên sàn Catwalk. Ảnh: Nguyễn Thành.
Thủ thành Bùi Tiến Dũng trên sàn Catwalk. Ảnh: Nguyễn Thành.