Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hãy là “ông chủ” tốt nhất của con!

Tiến Sĩ Trần Thành Nam. Ảnh: NVCC.
Tiến Sĩ Trần Thành Nam. Ảnh: NVCC.