Giáo sư Trương Nguyện Thành đã thắng

Giáo sư Trương Nguyện Thành mặc trang phục "phá cách" để minh họa: "Muốn sáng tạo phải phá bỏ giới hạn". Ảnh: Facebook Vũ Anh
Giáo sư Trương Nguyện Thành mặc trang phục "phá cách" để minh họa: "Muốn sáng tạo phải phá bỏ giới hạn". Ảnh: Facebook Vũ Anh