Chuyên gia tâm lý cảnh báo về nạn “hành xác” dịp nghỉ lễ

Ảnh: T.L
Ảnh: T.L