Chia sẻ cũng cần một sự bình đẳng, công bằng

Cứu hộ nạn nhân vụ sập giàn giáo. Ảnh: QĐ
Cứu hộ nạn nhân vụ sập giàn giáo. Ảnh: QĐ
Cứu hộ nạn nhân vụ sập giàn giáo. Ảnh: QĐ