Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Bán vé theo công nghệ web 2.0, xếp hàng nhận vé… theo công nghệ 0.2

Người hâm mộ xếp hàng chờ nhận vé (ảnh: kenh14.vn).
Người hâm mộ xếp hàng chờ nhận vé (ảnh: kenh14.vn).
Người hâm mộ xếp hàng chờ nhận vé (ảnh: kenh14.vn).
Lên top