Bán vé theo công nghệ web 2.0, xếp hàng nhận vé… theo công nghệ 0.2

Người hâm mộ xếp hàng chờ nhận vé (ảnh: kenh14.vn).
Người hâm mộ xếp hàng chờ nhận vé (ảnh: kenh14.vn).
Người hâm mộ xếp hàng chờ nhận vé (ảnh: kenh14.vn).
Lên top