Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chọn đúng đối tượng để quy định kéo dài tuổi hưu

Ảnh minh họa (internet)
Ảnh minh họa (internet)