“Yêu cầu đặt máy chủ ở Việt Nam khó khả thi”

Hội thảo về Dự thảo Luật An ninh mạng đã thu được nhiều ý kiến đóng góp từ chuyên gia trong và ngoài nước.
Hội thảo về Dự thảo Luật An ninh mạng đã thu được nhiều ý kiến đóng góp từ chuyên gia trong và ngoài nước.