VNPT cung cấp các dịch vụ phục vụ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017

VNPT đang triển khai hạ tầng kĩ thuật để sẵn sàng phục vụ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 (ảnh: VNP).
VNPT đang triển khai hạ tầng kĩ thuật để sẵn sàng phục vụ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 (ảnh: VNP).