Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Robot đầu tiên có quyền công dân đã có mặt tại Việt Nam

Robot Soppia tương tác với các câu hỏi từ các đại biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: MH
Robot Soppia tương tác với các câu hỏi từ các đại biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: MH