Gói cước Gia đình: Tạo sự gắn kết và tiết kiệm 50% chi phí

Gói cước gia đình tích hợp dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT (ảnh: VNP).
Gói cước gia đình tích hợp dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT (ảnh: VNP).