Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Độc đáo những kiểu tạo dáng của mỹ nhân ngư “đọ” nước cùng Galaxy S8

Màn bơi "đọ" nước. Ảnh: P.K
Màn bơi "đọ" nước. Ảnh: P.K