Bản tin nóng công nghệ: Amazon bán siêu xe như bán rau; Vivo cho Apple, Samsung “hít khói“

Ảnh: Carscoops
Ảnh: Carscoops