Ai là người đã xóa tài khoản Twitter của Tổng thống Mỹ "trong một nốt nhạc"?

Bahtiyar Duysak.
Bahtiyar Duysak.