QUẢNG TRỊ:

Xót xa cảnh giáo viên dạy học hơn 10 năm vẫn bị cắt hợp đồng

Các giáo viên, nhân viên bị cắt hợp đồng tại buổi tiếp dân do UBND huyện Gio Linh tổ chức. Ảnh: Hưng Thơ
Các giáo viên, nhân viên bị cắt hợp đồng tại buổi tiếp dân do UBND huyện Gio Linh tổ chức. Ảnh: Hưng Thơ