CÁCH LÀM HAY TỪ CƠ SỞ

Xây dựng Quỹ “Tương hỗ Công đoàn” cho đoàn viên nghèo vay vốn