Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An: Trên 60% học sinh, sinh viên khá, giỏi

Các em học sinh biểu di văn nghệ chào mừng. Ảnh: QĐ
Các em học sinh biểu di văn nghệ chào mừng. Ảnh: QĐ
Các em học sinh biểu di văn nghệ chào mừng. Ảnh: QĐ
Lên top