Triển lãm tranh của người lao động yêu hội họa

Tác phẩm "Gái quê" của tác giả Kim Dung
Tác phẩm "Gái quê" của tác giả Kim Dung