Tổng LĐLĐVN: Trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch CĐ Viên chức VN cho Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch CĐ Viên chức VN cho Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch CĐ Viên chức VN cho Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch CĐ Viên chức VN cho Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top