Tổng LĐLĐVN phối hợp bảo vệ quyền lợi NLĐ Công ty TNHH YestechVina

Văn bản của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh để phối hợp bảo vệ quyền lợi NLĐ. Ảnh: B.C.Đ
Văn bản của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh để phối hợp bảo vệ quyền lợi NLĐ. Ảnh: B.C.Đ
Văn bản của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh để phối hợp bảo vệ quyền lợi NLĐ. Ảnh: B.C.Đ
Lên top