Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013-2018