ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN QUẬN HẢI AN (HẢI PHÒNG) LẦN THỨ IV:

Tiếp tục đổi mới, sâu sát chăm lo đời sống đoàn viên

Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hải An khóa IV ra mắt đại hội. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hải An khóa IV ra mắt đại hội. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hải An khóa IV ra mắt đại hội. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Lên top