Thúc đẩy quyền lao động và quyền công đoàn trong các hội khoa học kỹ thuật và hội nghề nghiệp

Đại biểu tham dự đóng góp ý kiến.
Đại biểu tham dự đóng góp ý kiến.
Đại biểu tham dự đóng góp ý kiến.
Lên top