Thu kinh phí công đoàn qua 1 tài khoản trung gian: Công khai, minh bạch tài chính công đoàn

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao bằng khen của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN cho các cá nhân, tổ chức có thành tích trong việc thu kinh phí công đoàn. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao bằng khen của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN cho các cá nhân, tổ chức có thành tích trong việc thu kinh phí công đoàn. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao bằng khen của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN cho các cá nhân, tổ chức có thành tích trong việc thu kinh phí công đoàn. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top