LĐLĐ Thanh Hóa:

Tập trung phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

Tham gia tổ chức Công đoàn, người lao động sẽ được hưởng nhiều lợi ích thiết thực. Ảnh: CTV
Tham gia tổ chức Công đoàn, người lao động sẽ được hưởng nhiều lợi ích thiết thực. Ảnh: CTV
Tham gia tổ chức Công đoàn, người lao động sẽ được hưởng nhiều lợi ích thiết thực. Ảnh: CTV
Lên top