Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng:

Biểu dương 90 chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Đồng chí Phạm Văn Mợi, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân. Ảnh: ĐL
Đồng chí Phạm Văn Mợi, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân. Ảnh: ĐL
Đồng chí Phạm Văn Mợi, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân. Ảnh: ĐL
Lên top