Mới có 1 DN ở Cần Thơ được giải ngân vay trả lương ngừng việc cho lao động

Do dịch COVID-19, 94,66% lao động ở Cần Thơ đã nghỉ việc. Ảnh: B.C
Do dịch COVID-19, 94,66% lao động ở Cần Thơ đã nghỉ việc. Ảnh: B.C
Do dịch COVID-19, 94,66% lao động ở Cần Thơ đã nghỉ việc. Ảnh: B.C
Lên top