Mô hình “Ngân hàng máu sống” của đoàn viên Công đoàn ở Hậu Giang: Sâu nặng những tấm lòng tình nguyện

Đông đảo đoàn viên CĐ nhiệt tình tham gia hiến máu cho “Ngân hàng máu sống” thị xã Long Mỹ. Ảnh: H.T
Đông đảo đoàn viên CĐ nhiệt tình tham gia hiến máu cho “Ngân hàng máu sống” thị xã Long Mỹ. Ảnh: H.T
Đông đảo đoàn viên CĐ nhiệt tình tham gia hiến máu cho “Ngân hàng máu sống” thị xã Long Mỹ. Ảnh: H.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM