LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết trung ương 7

LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết TW 7. Ảnh: NĐT
LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết TW 7. Ảnh: NĐT
LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết TW 7. Ảnh: NĐT
Lên top