Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

LĐLĐ tỉnh Sơn La: Giới thiệu nhân sự tham gia BCH Tổng LĐLĐVN khóa XII