LĐLĐ tỉnh Sơn La: Giới thiệu nhân sự tham gia BCH Tổng LĐLĐVN khóa XII