LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi ký kết thỏa thuận hợp tác “siêu” lợi cho đoàn viên, người lao động

Ông Trần Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (bìa trái) và ông Ngô Mạnh Hùng - Phó GĐ Cty thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: T.H
Ông Trần Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (bìa trái) và ông Ngô Mạnh Hùng - Phó GĐ Cty thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: T.H
Ông Trần Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (bìa trái) và ông Ngô Mạnh Hùng - Phó GĐ Cty thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: T.H
Lên top