Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Giới thiệu nhân sự tham gia BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT