LĐLĐ tỉnh Long An: Vượt hàng trăm cây số để trao MÂCĐ

Trao nhà MÂCĐ cho anh Nguyễn Văn Cọt Anh.
Trao nhà MÂCĐ cho anh Nguyễn Văn Cọt Anh.
Trao nhà MÂCĐ cho anh Nguyễn Văn Cọt Anh.
Lên top