LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Đoàn viên, CNLĐ tham gia Hội thi hái chè do Cty CP Trà Than Uyên và CĐ Cty tổ chức. Ảnh: M.P
Đoàn viên, CNLĐ tham gia Hội thi hái chè do Cty CP Trà Than Uyên và CĐ Cty tổ chức. Ảnh: M.P
Đoàn viên, CNLĐ tham gia Hội thi hái chè do Cty CP Trà Than Uyên và CĐ Cty tổ chức. Ảnh: M.P
Lên top