LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa: Hơn 57.500 đoàn viên, người lao động cài đặt Bluezone

Công đoàn ngành Giáo dục Khánh Hòa tổ chức tuyên truyền lồng ghép thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone đến các đoàn viên, cán bộ nhà giáo. Ảnh: N.Vân
Công đoàn ngành Giáo dục Khánh Hòa tổ chức tuyên truyền lồng ghép thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone đến các đoàn viên, cán bộ nhà giáo. Ảnh: N.Vân
Công đoàn ngành Giáo dục Khánh Hòa tổ chức tuyên truyền lồng ghép thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone đến các đoàn viên, cán bộ nhà giáo. Ảnh: N.Vân
Lên top