LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn: Gần 39.000 CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone

Cán bộ LĐLĐ và Công an tỉnh Lạng Sơn cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: H.A
Cán bộ LĐLĐ và Công an tỉnh Lạng Sơn cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: H.A
Cán bộ LĐLĐ và Công an tỉnh Lạng Sơn cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: H.A
Lên top