LĐLĐ tỉnh Hòa Bình: Công nhân cần đọc thông tin chính thống để hiểu đúng vấn đề

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình Bùi Tiến Lực phát biểu trong cuộc họp BCH LĐLĐ tỉnh (tháng 7.2018).
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình Bùi Tiến Lực phát biểu trong cuộc họp BCH LĐLĐ tỉnh (tháng 7.2018).
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình Bùi Tiến Lực phát biểu trong cuộc họp BCH LĐLĐ tỉnh (tháng 7.2018).
Lên top