LĐLĐ tỉnh Hà Nam: Triển khai thu kinh phí công đoàn qua VietinBank

Đồng chí Đỗ Thị Kiều Hoa, Trưởng phòng kế toán Ngân hàng VietinBank Hà Nam hướng dẫn nộp kinh phí công đoàn tập trung qua VietinBank.
Đồng chí Đỗ Thị Kiều Hoa, Trưởng phòng kế toán Ngân hàng VietinBank Hà Nam hướng dẫn nộp kinh phí công đoàn tập trung qua VietinBank.
Đồng chí Đỗ Thị Kiều Hoa, Trưởng phòng kế toán Ngân hàng VietinBank Hà Nam hướng dẫn nộp kinh phí công đoàn tập trung qua VietinBank.
Lên top