LĐLĐ Thanh Hoá tôn vinh công nhân, viên chức lao động giỏi năm 2021

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá trao thưởng cho các cá nhân điển hình. Ảnh: T. H
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá trao thưởng cho các cá nhân điển hình. Ảnh: T. H
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá trao thưởng cho các cá nhân điển hình. Ảnh: T. H
Lên top