Công đoàn Thanh Hoá chủ động, linh hoạt phòng, chống COVID-19

Đoàn viên LĐLĐ thành phố Sầm Sơn làm kính chắn giọt bắn tặng lực lượng tuyến đầu. Ảnh: M.H
Đoàn viên LĐLĐ thành phố Sầm Sơn làm kính chắn giọt bắn tặng lực lượng tuyến đầu. Ảnh: M.H
Đoàn viên LĐLĐ thành phố Sầm Sơn làm kính chắn giọt bắn tặng lực lượng tuyến đầu. Ảnh: M.H
Lên top