Lắng nghe để pháp luật đi vào cuộc sống

Ông Nguyễn Văn Phê - Chủ tịch Công đoàn Cty Domex, KCX Linh Trung - không đồng ý với việc tăng tuổi nghỉ hưu. Ảnh: NAM DƯƠNG
Ông Nguyễn Văn Phê - Chủ tịch Công đoàn Cty Domex, KCX Linh Trung - không đồng ý với việc tăng tuổi nghỉ hưu. Ảnh: NAM DƯƠNG
Ông Nguyễn Văn Phê - Chủ tịch Công đoàn Cty Domex, KCX Linh Trung - không đồng ý với việc tăng tuổi nghỉ hưu. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top