PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NGỌ DUY HIỂU:

Công đoàn Việt Nam sẽ có chiến lược mới

Lên top