Không để người lao động “tự bơi”

Tổ chức Công đoàn luôn quan tâm đến công tác nâng cao kỹ năng, tay nghề của người lao động. Ngày 20.2.2018, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân lao động Tổng Công ty May 10.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Tổ chức Công đoàn luôn quan tâm đến công tác nâng cao kỹ năng, tay nghề của người lao động. Ngày 20.2.2018, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân lao động Tổng Công ty May 10.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Tổ chức Công đoàn luôn quan tâm đến công tác nâng cao kỹ năng, tay nghề của người lao động. Ngày 20.2.2018, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân lao động Tổng Công ty May 10.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top