Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

HÀ TĨNH:

Không “dám” xử lý một cán bộ tự ý nghỉ việc