Khi công nhân thi ca múa

Ban Tổ chức Hội diễn trao bằng khen cho 8 đơn vị lọt vào vòng chung khảo. Ảnh: H.A
Ban Tổ chức Hội diễn trao bằng khen cho 8 đơn vị lọt vào vòng chung khảo. Ảnh: H.A
Ban Tổ chức Hội diễn trao bằng khen cho 8 đơn vị lọt vào vòng chung khảo. Ảnh: H.A
Lên top