Kéo dài thời gian công tác của tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư: Tất cả các bên đều hoan nghênh

Nghị định 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ sẽ giúp nhiều giáo viên trẻ phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn. 	Ảnh: Kỳ Anh
Nghị định 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ sẽ giúp nhiều giáo viên trẻ phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn. Ảnh: Kỳ Anh
Nghị định 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ sẽ giúp nhiều giáo viên trẻ phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn. Ảnh: Kỳ Anh
Lên top