LĐLĐ TỈNH THÁI NGUYÊN:

Gắn biển công trình chào mừng đại hội CĐ tỉnh