Dùng biện pháp mạnh để đòi BHXH cho người lao động

Chợ Đầm, một dự án của Cty CP Sông Đà Nha Trang. Ảnh: MINH NGỌC
Chợ Đầm, một dự án của Cty CP Sông Đà Nha Trang. Ảnh: MINH NGỌC