Doanh nghiệp lì xì 3 tỷ đồng, 99% công nhân trở lại làm việc

CĐCS Cty Taekwang Vina lì xì cho công nhân ngày đầu trở lại làm việc
CĐCS Cty Taekwang Vina lì xì cho công nhân ngày đầu trở lại làm việc
CĐCS Cty Taekwang Vina lì xì cho công nhân ngày đầu trở lại làm việc
Lên top